Diensten 2018-01-13T15:17:57+00:00
Loading...

Diensten

  • Fiscaal advies.

  • Fiscale aangiften.

  • Intensieve begeleiding startende bedrijven en ondernemers.

  • Communicatie met belastingdienst.

  • Bezwaarschriften, fiscale procedures bij Rechtbank en Gerechtshof.

  • Second opinion m.b.t. fiscale adviezen/strategieën.

  • Advies en begeleiding inzake monument en fiscus/gemeente.

Fiscaal advies

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

1. Advies over / antwoord op alle vragen op het terrein van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting, successierecht, schenkingsrecht en andere heffingen en belastingen.

2. Het optimaliseren van de fiscale positie, het aandragen van mogelijkheden om belasting te besparen en het uitwerken van de door u gekozen oplossing in uw situatie.

3. Fiscaal advies en uitwerking daarvan bij:
de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming en samenwerkingsverbanden met mede-ondernemers (VOF, B.V., maatschap, personenvennootschap nieuwe stijl, etc.)
de oprichting van B.V.`s
inbreng van ondernemingen in B.V.’s
asdvisering aangaande de “gouden handdruk” of ontslagvergoeding
pensioenkwesties, zowel voor de directeuraandeelhouder als collectieve regelingen
bedrijfsopvolging en staking van uw onderneming
(her-)structurering van ondernemingen
verplaatsing en onteigening
aan- en verkoop, investeringen waarderingskwesties
echtscheiding waarbij ondernemers betrokken zijn
pensioen- en lijfrentevraagstukken
financiële en estate planning, waaronder schenkingsplanning.

4. Fiscale review jaarrekeningen en andere financiële rapportages.

Fiscale aangiften

Het verzorgen van belastingaangiften:

1. inkomstenbelasting
2. vennootschapsbelasting
3. aangiften van successie of schenking
4. dividendbelasting
5. voorbereiden van aangiften omzetbelasting en loonbelasting.