Fiscaal advies

Fiscaal advies

Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

1.  Advies over / antwoord op alle vragen op het terrein van de
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting,
overdrachtsbelasting, successierecht, schenkingsrecht en andere heffingen en
belastingen.

2.  Het optimaliseren van de fiscale positie, het aandragen van mogelijkheden om
belasting te besparen en het uitwerken van de door u gekozen oplossing in uw
situatie.

3.  Fiscaal advies en uitwerking daarvan bij:
  de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming en
samenwerkingsverbanden met mede-ondernemers (VOF, B.V., maatschap,
personenvennootschap nieuwe stijl, etc.)
de oprichting van B.V.`s
inbreng van ondernemingen in B.V.’s
advisering aangaande de “gouden handdruk” of ontslagvergoeding
pensioenkwesties, zowel voor de directeuraandeelhouder als collectieve
regelingen
bedrijfsopvolging en staking van uw onderneming
(her-)structurering van ondernemingen
verplaatsing en onteigening
aan- en verkoop, investeringen waarderingskwesties
echtscheiding waarbij ondernemers betrokken zijn
pensioen- en lijfrentevraagstukken
financiële en estate planning, waaronder schenkingsplanning.
4. Fiscale review jaarrekeningen en andere financiële rapportages